En iyi Online Sohbet Odaları


Sohbetvar.Net Online sohbet odaları tamamen yeni modern çağa uygun bir şekilde hazırlanmıştır, ister mobil ister bilgisayar üzerinden canlı sohbet odalarına hemen katılabilirsiniz. yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinmenin yeni sohbet platformu. hemen şimdi ücretsiz katılın.

Gerçek Kişilerle Canlı Sohbet


Kullanışlı ve kolay sohbet ara yüzü ile, her şehir ve ülkeden yüzlerce kullanıcın katıldığı mobil sohbet odaları katılabilirsiniz, kendi alanında sohbet siteleri aramasında en iyi konumlara sahip olan sohbetvar.net chat sohbet odalarına üye olmadan sohbete katılabilirsiniz.

Osmaniye SohbetOsmaniye Sohbet

Osmaniye Sohbet Odaları içerisinde neler var?

İlimiz hakkında bilgiler var. Osmaniye ilimiz hakkında biraz bilgilere sahip olalım . Sonra tekrar Sohbet Odaları içerisine bağlanarak Sohbet Chat yapabiliriz.

Osmaniye Hakkında

Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ilidir. 1933’e kadar il olan Osmaniye’nin eski adı Cebelibereket’tir. O tarihte Adana iline bağlanmış, 24 Ekim 1996 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle tekrar il olmuştur. Akdeniz Bölgesi’nde, Çukurova’nın en doğusunda yer alır. 3.767 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Osmaniye topraklarının %42’si ormanlık alan,% 39’si ekili dikili tarım alanı, %17’si tarıma elverişsiz arazi ve %2’si diğer arazilerden oluşmaktadır. 2020 sonu itibarıyla nüfusu 548.556’tir.

Tarihçe

Tam yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte şimdiki Osmaniye’nin bulunduğu bölgede, 16. yüzyılda konar-göçer Türklerin iskan edilmesi ile Kınık nahiyesi oluşturulmuştur. Ancak Celali İsyanları sonucunda oluşan sosyal ve ekonomik buhranlar ile emniyetsizlik sebebiyle halk daha büyük nahiyelere ve şehirlere göç etmiş, 17. yüzyılın başlarından itibaren zamanla Kınık nahiyesi yok olmuştur.

Kınık bölgesinde huzur ve sükunu yeniden tesis etmek isteyen Osmanlı Devleti, Dönek taifesini Kınık nahiyesinin bulunduğu yerin yanına/yakınına iskan ederek İsneyn Pazarı (Pazaryeri) nahiyesini oluşturmuş ise de birkaç yıl sonra Dönek taifesi bulunduğu bölgeyi terk etmiş ve bölgedeki konar-göçerlerin eşkiyalık faaliyetleri ile bölgenin emniyetsizliği devam etmiştir.

Amanos

(Nur) Dağları’nın adı, Kâfirdağı da denilmekle birlikte Gâvurdağı idi. Tanzimat Dönemi’nde Batının “gâvur” kelimesinden hoşnut olmaması sebebiyle Tanzimat ruhuna uygun olarak değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Padişah I. Abdülmecit’in kararı ile Gâvurdağı’nın adı 5 Şubat 1854 tarihinde Cebel-i Bereket (Bereket Dağı) olarak değiştirilmiştir.

Yukarı Çukurova denilen Gâvurdağı ve eteklerinde devlet ototesi zayıflamış,eşkiyalık faaliyetleri sebebiyle bölge uzun yıllar emniyetsiz kalmış, verimli topraklar ekilip biçilmediğinden bataklık haline gelmiştir.  Cevdet Paşa tarafından Hacı Osmanlı Köyü merkez olmak üzere 2 Ekim 1865 tarihinde köyün adına izafeten Osmaniye adı ile kaza ihdas edilmiştir.

Osmaniye kazasının bağlı olduğu Payas Sancağı’nın adı 1879 yılında Cebel-i Bereket olarak değiştirilmiş ve sancak merkezi Yarpuz’a taşınmıştır.Osmaniye kazasının bağlı olduğu Payas Sancağı’nın adı 1879 yılında Cebel-i Bereket olarak değiştirilmiş ve sancak merkezi Yarpuz’a taşınmıştır.

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ile sancak merkezi Osmaniye’ye taşınmış, 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile sancaklar vilayete dönüştürüldüğünden Cebel-i Bereket Vilayeti adını almıştır. Osmaniye 1 Haziran 1933 tarihinde ilçeye dönüştürülmüş ve Adana Vilayeti’ne bağlanmıştır. TBMM’de 24 Ekim 1996 tarihinde kabul edilen 4200 sayılı Kanun ile Osmaniye yeniden il olmuş ve kanun 28 Ekim 1996 tarihli ve 22801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir